• ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  • biuro@railmax.pl
  • +48 696 356 740

Oferta

Sprawdzanie wagonów przy zmianach dzierżawcy

Przy zwrocie wagonów z dzierżawy lub bezpośrednim przekazaniu następnemu najemcy wymagane jest dokładne sprawdzenie stanu technicznego wagonów. Jest to często powiązane z konkretnymi wymaganiami właściciela wagonu. Oferujemy sprawdzenie stanu wagonów przed zakończeniem dzierżawy lub przy przekazaniu ich następnemu klientowi wraz ze stworzeniem protokołu odbioru i przekazania.