• ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa
  • biuro@railmax.pl
  • +48 696 356 740

Oferta

Mobilny serwis kolejowy

Mobilny serwis kolejowy wyposażony jest w wysokiej jakości materiały i narzędzia aby szybko i skutecznie naprawić każdą usterkę kolejową powstałą podczas eksploatacji wagonu. Usługi wagonowe obejmują: bieżące utrzymanie, smarownie części ruchomych, wymiana wstawek hamulcowych, pomiary, wymiana podstawowych elementów cięgłowo-zderznych, wymiana uresorowania, naprawa układów hamulcowych, przeglądy taboru przed i po zmianie wynajmującego, prace malarskie i uszczelniające, montaż systemów GPS. Nasze usługi podlegają ciągłemu procesowi rozwoju i dopasowywane są do wymagań klienta.